26/05/2017 Επίσκεψη από τους φοιτητές του Texas Christian University – Μάιος 2017

Επίσκεψη από τους φοιτητές του Texas Christian University – Μάιος 2017
Την στρατηγική marketing της taf παρουσίασε ο CEO & Head of Quality, Γιάννης Ταλούμης, για μία ακόμα φορά σε μία ομάδα φοιτητών του Texas Christian University που επισκέφθηκαν την εταιρεία.

Στην παρουσίαση αναφέρθηκε στην θέση της taf στην ελληνική και διεθνή αγορά, στα ποιοτικά κριτήρια που την διαφοροποιούν και στους μελλοντικούς στόχους για ανάπτυξη.

Ακολούθησε γευστική δοκιμή καφέδων.