24/01/2017 Επίσκεψη από τους φοιτητές του Texas Christian University

Επίσκεψη από τους φοιτητές του Texas Christian University
Την στρατηγική marketing της taf παρουσίασε ο CEO & Head of Quality, Γιάννης Ταλούμης, στους φοιτητές του Texas Christian University που επισκέφθηκαν την εταιρεία. Στην παρουσίαση αναφέρθηκε στην θέση της taf στην ελληνική και διεθνή αγορά, στα ποιοτικά κριτήρια που την διαφοροποιούν και στους μελλοντικούς στόχους για ανάπτυξη.