Επικοινωνία
λήψη smsλήψη newsletter


συμφωνώ με τους όρους χρήσης
i am not a robot

Ι. Ταλούμης & Σία ΕΕ
23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας Αγ. Στέφανος,Αθήνα, Αττική
145 65, Τ.Θ. 51860
Τηλ.: 210 6218172, Fax: 210 6218379
ΓΕΜΗ 84647902000
Τμήματα
Διοίκηση — taloumisy@gmail.com
Marketing & Εξαγωγές — marketing@cafetaf.gr
Communication & Events — communication@cafetaf.gr
Εξυπηρέτηση Πελατών — customercare@cafetaf.gr
Εκπαίδευση — info@cafetaf.gr
Πωλήσεων/Service/Γραμματείας — info@cafetaf.gr
Τμήμα Παραγγελιών— orders@cafetaf.gr
Τμήμα Λογιστηρίου— accounts@cafetaf.gr
E-commerce – ecommerce@cafetaf.gr